W związku z jubileuszem Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań we współpracy z EcoEkonomią przygotowaliśmy dla Państwa Gazetę Jubileuszową, w której opowiadamy Państwu o możliwym zakresie współpracy, podsumowujemy, poruszamy istotne kwestie prawne
w zakresie gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi, dzielimy się sukcesami i zachęcamy do wspólnego działania!

Życzę udanej lektury!

Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, Rekopol

Zobacz wideo

20 klientów
na 20-lecie

20 klientów na 20-lecie

20 lat

Rekopol z okazji obchodów 20-lecia swojego istnienia wyróżnił 20 klientów, którzy są z nami najdłużej. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki. Tymi klientami są: Abrys, AKPOL, Ambra, Auchan Polska, Castorama, EkoDolina, EKO-Region sp. z o.o., Global Compact Network Poland, Heinz, JM Polska, Bogdan Karczewski, Laboratorium Kosmetyczne „Joanna”, Majonezy SPPH w Kętrzynie, Maxpress, PRT Radomsko, PUHP „LECH”, TZMO, WOKAS S.A., Ziaja Ltd., Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – jak powinien wyglądać system w Polsce?

Krzysztof Baczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Rekopol
Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, Rekopol

Wyzwania środowiskowe

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jest niezbędna dla zdrowego systemu gospodarki odpadami. Ma także kluczowe znaczenie w kwestii osiągnięcia limitów selektywnej zbiórki.
O tym, jak powinien funkcjonować modelowy system Rozszerzonej Odpowiedzialności, czego zabrakło w przedstawionym projekcie ustawy mówią – w rozmowie z Jakubem Paszyńskim
z portalu ecoekonomia.pl – Jakub Tyczkowski – Prezes Zarządu Rekopol oraz Krzysztof Baczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Rekopol.

Zobacz wideo

Obowiązkowy, ogólnopolski
i powszechny

Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

Zobacz wideo
Wyzwania środowiskowe

Jaka jest akceptacja Polaków dla systemu depozytowego? Z ilu i jakich punktów odbioru powinien się składać i jak powinien być zorganizowany taki system – rozmowa
o przyszłym systemie depozytowym w Polsce
z Andrzejm Gantnerem, Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Rozmowa była nagrywana w Grudniu 2021.
Na początku lutego 2022 Ministerstwo Klimatu
i Środowiska zaprezentowało projekt ustawy wprowadzającej w Polsce system depozytowy. Wzbudził on jednak wiele kontrowersji, i należy się spodziewać, że w trakcie konsultacji społecznych wiele podmiotów zasugeruje wprowadzenie zmian mających poprawić przyszły kształt ustawy.
O propozycjach MKiS można przeczytać w tym artykule.

Zobacz wideo
Zobacz wideo

Kierunki rozwoju sektora opakowań do żywności

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, Centrum Bioimmobilizacji
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Stowarzyszenie Natureef

Opakowania i trendy

O najważniejszych trendach i kierunkach rozwoju sektora opakowań do żywności w Polsce i na świecie opowiada prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych i Stowarzyszenia Natureef.

Strona 1 z 5

Akcjonariusze