WYZWANIA ŚRODOWISKOWE

Lata nauki,
innowacji i zmian

Lata nauki, innowacji i zmian

Joachim Quoden, EXPRA

To mieszkańcy są kluczowym elementem każdego efektywnego systemu odzysku opakowań. Oni podejmują decyzje, co
i w jakich opakowaniach kupują i po zużyciu segregują. Jeżeli tego nie robią prawidłowo, to znaczy, że system zawiódł
i że potrzeba więcej edukacji, która powinna zaczynać się od przedszkola -
o istotności niezbędnej infrastruktury, wadze współpracy z lokalnymi władzami, odwadze wprowadzania rozwiązań, a także wspólnych doświadczeniach krajów europejskich, wieloletniej współpracy Rekopolu z EXPRA mówi Joachim Quoden.

Zobacz wideo

System Zielony Punkt ma już ponad 30 lat

Ursula Denison, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH

Zielony Punkt – GreenDot – DerGrünePunkt istnieje od 1990 roku. Rekopol jest jedyną organizacją odzysku opakowań w Polsce, która ma prawo do udzielania sublicencji Przedsiębiorcom na jego stosowanie na opakowaniach. Na poziomie europejskim pomagamy odnaleźć się naszym klientom w dżungli legislacji i regulacji – mówi Ursula Denison
z DerGrünePunkt, opowiada również jak zmieniał się system niemiecki i europejski.

Zobacz wideo

Obowiązkowy,
ogólnopolski
i powszechny

Obowiązkowy, ogólnopolski i powszechny

Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

Jaka jest akceptacja Polaków dla systemu depozytowego? Z ilu i jakich punktów odbioru powinien się składać
i jak powinien być zorganizowany taki system – rozmowa o przyszłym systemie depozytowym w Polsce z Andrzejm Gantnerem, Wiceprezesem Zarządu
oraz Dyrektorem Generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Zobacz wideo

Rozmowa była nagrywana w Grudniu 2021. Na początku lutego 2022 Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt ustawy wprowadzającej w Polsce system depozytowy. Wzbudził on jednak wiele kontrowersji, i należy się spodziewać, że w trakcie konsultacji społecznych wiele podmiotów zasugeruje wprowadzenie zmian mających poprawić przyszły kształt ustawy. O propozycjach MKiS można przeczytać w tym artykule.

Zobacz wideo

Strona 2 z 5

Akcjonariusze